Польове оцінювання насінницьких посівів

Версія для друкуВерсія для друку

Відповідно до ст.15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі -  закон) насіння та садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або садивний матеріал можуть бути видані якщо:

  - насіння або  садивний матеріал належить до сорту занесеного до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні ;

   - насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства;

   - садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

  Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння або  садивний матеріал затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал». Суб’єктом видачі вищевказаних сертифікатів є уповноважений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України   орган з оцінки відповідності, який належить до сфери його управління – ДП «Держаний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», зокрема в Полтавській області - його територіальна філія.

Згідно ст.17 Закону кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

насіння - сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості;

садивний матеріал - сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.

Видача сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння або садивного матеріалу, здійснюється Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України  та органами з оцінки відповідності (або його підрозділами), що належать до сфери його управління (далі - орган із сертифікації).

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на відповідність сорту морфологічним ознакам, визначеним під час його реєстрації.

Польове оцінювання садивного матеріалу, призначеного для реалізації, та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться щорічно, незалежно від обсягів виробництва, з метою визначення якості та видачі сертифіката.

Одним з важливих етапів контролю в насінництві є польове оцінювання насінницьких посівів. Польове оцінювання сортових посівів – це головний, орієнтовний, найбільш досконалий метод сортового контролю що означає «визнання» чистосортності посівів.

Основна мета польового оцінювання - визначити при­датність сортових і гібридних посівів для використання на насіннєві цілі. Для цього оцінюють сортові якості посівів сільськогосподарських культур та якість робіт на ділянках гібридизації. Одночасно визначають засміченість посівів культурними рослинами, насіння яких важко відокремлю­ється, а також карантинними, злісними й отруйними бур'янами, встановлюють ступінь ураження посівів хворобами та шкідниками сільськогосподарських рослин, пере­віряють дотримання господарством обов'язкових правил, які забезпечують вирощування високоякісного насіння.

Нагадаємо основні етапи проведення польового оцінювання.

Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва подає дооргану із сертифікації заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу за встановленою формою:

не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин;

До заявки на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу додаються:

документи, що підтверджують право на використання сорту рослин (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин, та/або ліцензійний договір про використання сорту рослин);

  копії сертифікатів, виданих на насіння або садивний матеріал попередньої генерації під час послідовного розмноження;

схема розміщення поля (полів) посіву або насадження з прив’язкою до місцевості;

для гібридів - інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту;

інформація про обраного аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у разі можливості проведення польового оцінювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить діяльність як незалежний експерт.

Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням.

Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому відповідно до поданої заявки зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння і садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів, відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.

Роботу з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу виконує виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою органу із сертифікації.

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу інших категорій може здійснювати аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить діяльність як незалежний експерт, за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою органу із сертифікації .

Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) визначають сортові якості насіння і садивного матеріалу, видають акти польового оцінювання, відбирають проби, беруть участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

У разі виявлення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння або садивного матеріалу або незадовільних результатів польового оцінювання посіви або насадження вибраковуються, що відображається в акті бракування посівів, а отримане з них насіння або садивний матеріал сертифікації не підлягають, про що орган із сертифікації письмово повідомляє заявнику не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Якщо посів (насадження) за сортовими якостями не відповідає вимогам до заявленої категорії, одержане насіння та/або садивний матеріал може бути переведено в нижчу категорію, вимогам якої воно відповідає. У разі якщо посів (насадження) не відповідає вимогам заявленої категорії, аудитор з сертифікації (агроном-інспектор) знижує її до тієї категорії, вимогам якої він відповідає.

У разі невідповідності посіву (насадження) вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, він вилучається з числа насіннєвих (розсадницьких).

Насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, знищується під наглядом посадової особи Держпродспоживслужби , за рахунок власника насіння.

Садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом посадової особи Держпродспоживслужби, за рахунок власника садивного матеріалу.

 За результатами польового оцінювання аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) складає акт польового оцінювання у трьох примірниках, форма якого затверджується Міністерством розвитку економіки торгівлі та сільськогогосподарства .

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) веде облік виданих актів польового оцінювання та несе персональну відповідальність за внесення до них даних.

На підставі акта польового оцінювання орган із сертифікації, до якого заявником подано заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, згідно з встановленою формою, видає його заявнику не пізніше десяти робочих днів після попередньої оплати за його видачу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має  відповідного сертифіката, забороняється.

В нашій області державний контроль за:

- дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

- обігом насіння і садивного матеріалу ;

- діяльністю органу із сертифікації щодо виконання ним функцій, на які його уповноважено, відповідно до ст.18¹ Закону України «Про насіння і садивний матеріал» здійснює відділ контролю в насінництві та розсадництва Управління фітосанітрної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (далі-Відділ).

Відділ звертає увагу суб’єктів насінництва на необхідність суворого дотримання вимог чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва   і нагадує, що відповідно до ст.28 Закону особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом.

Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

У разі систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва він позбавляється права провадити діяльність у сфері насінництва та розсадництва строком на п’ять років, а видане йому свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) скасовується.

Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.

 

Провідний інспектор відділу контролю

у сфері насінництва та розсадництва

Головного управління Держпродспоживслужби 

в Полтавській області                                                                                                                    Нечитайло А. І.

 

                                                                                                       

Наверх ↑